Lô B2, Khu dân cư Kim Sơn, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Đăng ký môi trường

19/03/2024

Administrator

176

Dịch vụ đăng ký môi trường uy tín, chuyên nghiệp, nhanh chóng do Envigreen cung cấp với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực, chúng tôi đảm bảo mang đến sự hài lòng cho quý khách về chất lượng dịch vụ.

1. Đăng ký môi trường là gì ?

Đăng ký môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là dự án đầu tư, cơ sở).

Tại sao phải đăng ký môi trường

2. Tại sao doanh nghiệp cần đăng ký môi trường

2.1 Về pháp lý

Giấy phép môi trường là căn cứ pháp lý để doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải. Khi có giấy phép môi trường, doanh nghiệp được phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2.2  Bảo vệ môi trường

Giấy phép môi trường yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, như:

 • Chuẩn bị và thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đối với các nguồn thải.
 • Giám sát, kiểm soát các nguồn thải.
 • Cung cấp thông tin về hoạt động bảo vệ môi trường.
 • Việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của giấy phép môi trường sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường xung quanh, góp phần bảo vệ môi trường bền vững.

2.3 Tăng cường uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có giấy phép môi trường được coi là doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, có trách nhiệm với xã hội. Điều này giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín và thương hiệu, thu hút khách hàng và đối tác.

2.4 Hạn chế rủi ro bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường

Doanh nghiệp không có giấy phép môi trường hoặc vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Mức phạt có thể lên tới hàng tỷ đồng, thậm chí có thể bị đình chỉ hoạt động. Do đó, việc có giấy phép môi trường sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường.

Đối tượng phải đăng ký môi trường

3. Đối tượng đăng ký môi trường

3.1 Đối tượng phải đăng ký môi trường

Các đối tượng bắt buộc đăng ký môi trường được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 49 Luật bảo vệ môi trường 2020, bao gồm:

 • Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường;
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

Do đó, các dự án, cơ sở kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 39 Luật bảo vệ môi trường 2020 thì không thuộc trường hợp đăng ký môi trường.

Chủ thể phải thực hiện đăng ký môi trường bao gồm: chủ dự án đầu tư; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

3.2 Đối tượng được miễn đăng ký môi trường

Theo khoản 2 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn những quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, đối tượng được miễn đăng ký môi trường bao gồm: 

- Dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật Nhà nước về quốc phòng, an ninh.
- Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương; hoặc phát sinh nước thải dưới 05 m3/ngày, khí thải dưới 50m3/giờ được xử lý bằng công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương.

- Danh mục dự án đầu tư, cơ sở được miễn đăng ký môi trường quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn những quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường năm 2020: 

 • Hoạt động đào tạo nguồn nhân lực; các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý, cung cấp thông tin, tiếp thị, xúc tiến đầu tư và thương mại; 
 • Sản xuất, trình chiếu và phát hành chương trình truyền hình; sản xuất phim điện ảnh, phim video; hoạt động truyền hình, hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc; 
 • Dịch vụ thương mại, buôn bán lưu động, không có địa điểm cố định; 
 • Dịch vụ thương mại, buôn bán các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ gia dụng có diện tích xây dựng dưới 200 m2; 
 • Dịch vụ ăn uống có diện tích nhà hàng dưới 200m2 
 • Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ gia dụng quy mô cá nhân, hộ gia đình; 
 • Dịch vụ photocopy, truy cập internet, trò chơi điện tử; 
 • Canh tác trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi quy mô cá nhân, hộ gia đình; 
 • Trồng khảo nghiệm các loài thực vật quy mô dưới 01 ha; 
 • Xây dựng nhà ở cá nhân, hộ gia đình; 
 • Dự án, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, suối, hồ chứa có lưu lượng nước thải dưới 10.000 m3/ngày đêm.
 • Dự án đầu tư, cơ sở đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau: không phát sinh khí thải phải xử lý; không phát sinh nước thải hoặc có phát sinh nước thải nhưng đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung mà hệ thống đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường; không phát sinh chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động.

Quy định về đăng ký môi trường

4. Quy định về đăng ký môi trường

4.1 Thời điểm đăng kí môi trường

Căn cứ khoản 6 điều 49 Luật BVMT 2020, thời điểm đăng ký môi trường được quy định như sau:

a) Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường nhưng thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi vận hành chính thức;

b) Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường nhưng không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

c) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường phải đăng ký môi trường trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành.

4.2 Cơ quan thụ lý hồ sơ

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc nhận bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đăng ký môi trường.

Đối với dự án đầu tư, cơ sở trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, chủ dự án đầu tư, cơ sở được quyền chọn Ủy ban nhân dân cấp xã để đăng ký môi trường.

rong quá trình hoạt động, nếu dự án đầu tư, cơ sở có thay đổi về nội dung đã đăng ký, chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm đăng ký môi trường lại trước khi thực hiện các thay đổi đó.

Trường hợp việc thay đổi quy mô, tính chất của dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hoặc phải có giấy phép môi trường, chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm thực hiện quy định về đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường theo quy định của Luật BVMT 2020.

4.3 Nội dung đăng kí môi trường 

Nội dung đăng ký môi trường bao gồm:

 • Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở;
 • Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công nghệ, công suất, sản phẩm; nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng (nếu có);
 • Loại và khối lượng chất thải phát sinh;
 • Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải theo quy định;
 • Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Đăng ký môi trường là điều kiện bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải. Tuy nhiên, thủ tục đăng ký giấy phép môi trường thường phức tạp và tốn nhiều thời gian.

Dịch vụ tư vấn đăng ký môi trường

5. Dịch vụ đăng ký môi trường tại Envigreen

Dịch vụ đăng ký môi trường tại Envigreen với kinh nghiệm lâu năm hoạt động trong lĩnh vực môi trường, chúng tôi đảm bảo mang lại sự hài lòng cho quý khách về dịch vụ.

5.1 Tại sao chọn Envigreen

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đăng ký môi trường, tuy nhiên Envigreen vẫn là địa chỉ được ưu tiên lựa chọn hàng đầu hiện nay đối với các doanh nghiệp nhờ những ưu điểm như sau:

 • Kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực môi trường
 • Đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm và có chuyên môn cao, tư vấn nhiệt tình, thường xuyên cập nhật những thay đổi của Luật.
 • Thủ tục nhanh chóng, đầy đủ và chất lượng.
 • Cam kết đưa doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động, vận hành các công trình bảo vệ môi trường.
 • Đảm bảo chi phí lập hồ sơ môi trường cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay, mức phí ổn định, không phát sinh chi phí trong quá trình thực hiện. 

5.2 Quy trình dịch vụ đăng ký môi trường tại Envigreen

Quy trình dịch vụ đăng ký môi trường tại Envigreen với thủ tục nhanh chóng, đầy đủ và chất lượng, giúp quý khách tiết kiệm thời gian, công sức, đồng thời vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết. Quy trình chi tiết như sau:

 • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu tư vấn từ khách hàng
 • Bước 2: Phân tích tình trạng doanh nghiệp
 • Bước 3: Lên phương án phù hợp
 • Bước 4: Tư vấn khách hàng về giải pháp
 • Bước 5: Triển khai phương án
 • Bước 6: Nghiệm thu kết quả

5.3 Bảng giá dịch vụ đăng ký môi trường

Bảng giá/ Chi phí dịch vụ đăng ký môi trường tại Envigreen luôn đảm bảo ở mức hợp lý, cạnh tranh trên thị trường, chi phí ổn định và không phát sinh trong quá trình thực hiện vì vậy quý khách hoàn toàn có thể an tâm về dịch vụ do chúng tôi cung cấp. 

Loại hồ sơ

Thẩm quyền cấp / Cơ quan tiếp nhận

Đơn giá

Đăng ký môi trường

Phường ( Đối với Quận )

Xã ( Đối với Huyện )

25 – 30 triệu

 

Quý khách cần tư vấn về dịch vụ đăng ký môi trường, hãy liên hệ ngay với Envigreen theo thông tin sau để được tư vấn chi tiết và báo giá về dịch vụ đồng thời nhận những ưu đãi hấp dẫn đến từ Envigreen. 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ENVI GREEN
Trụ sở: 45 Hưng Phước II, phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM 
CN Miền Bắc: Toà nhà San Nam, 78 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
CN Miền Trung: Toà nhà VCCI, số 01 Lenin, TP Vinh, Nghệ An
Website: http://envigreen.vn; 
Hotline: 085 639 9630 - 0968 682 785
Email: Envigreen137@gmail.com

Copyright © 2022 - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ENVIGREEN. All rights reserved. Design by i-web.vn